Wintering French mallard and teal are heavier and in better body condition than 30 years ago: effects of a changing environment?

Matthieu Guillemain, Johan Elmberg, Michel Gauthier-Clerc, Grégoire Massez, Richard Hearn, Jocelyn Champagnon, Géraldine Simon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

35 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wintering French mallard and teal are heavier and in better body condition than 30 years ago: effects of a changing environment?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap