Women's experiences of abnormal Pap smear results: a qualitative study

Marie Rask, Katarina Swahnberg, Gunnel Lindell, Marie Oscarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Women's experiences of abnormal Pap smear results: a qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap