Women's experiences of caring when in treatment for alcohol dependency

Anna Thurang, Ingegerd Fagerberg, Tom Palmstierna, Anita Bengtsson Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Women's experiences of caring when in treatment for alcohol dependency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap