Working with pupils who use alcohol and drugs: Emotional labour and crime prevention of Swedish high school staff members

Bidragets översatta titel: Att arbeta med elever som använder alkohol och droger: Emotionellt lönearbete och brottsförebyggande arbete blandgymnasiepersonal i Sverige

Sophia Yakhlef, Goran Basic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

De senaste decennierna har uppvisat en förändrad syn på straffrätt och övervakning, till exempel gällande informell social kontroll som utövas i samhället utanför rättsväsendet. Den här studien handlar om det emotionella lönearbete som gymnasiepersonal i Sverige upplever i sina insatser med elever som använder alkohol eller droger. Med utgångspunkt i 36 intervjuer beskriver vi hur personalens arbete överstiger de krav som traditionellt sätt är förknippade med skolmiljön, till exempel att behöva agera som poliser snarare än att arbeta med undervisning och vägledning. Studien ger fördjupad kunskap om rollkonflikt och emotionell dissonans som kan uppstå på grund av en brist på tydliga riktlinjer gällande brottsförebyggande arbete i skolmiljö, en konflikt mellan omsorg och kontroll, samt en hög arbetsbelastning och känslomässigt utmanande situationer. Resultaten visar att personalen upplever motstridiga krav gällande arbetsuppgifter och känslomässiga engagemang; å ena sidan att ge emotionellt stöd och säkerställa en god utbildningsmiljö för alla elever, och å andra sidan att agera som informella poliser eller övervakare för elever med dessa problem.
Bidragets översatta titelAtt arbeta med elever som använder alkohol och droger: Emotionellt lönearbete och brottsförebyggande arbete blandgymnasiepersonal i Sverige
OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1-12
Antal sidor12
TidskriftEuropean Journal of Social Work
DOI
StatusPublicerad - 2023-nov.-15

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

Nyckelord

  • Emotionellt lönearbete
  • rollkonflikt
  • lärare och gymnasiepersonal
  • brottsförebyggande arbete
  • alkohol och droganvändning i svenska gymnasieskolor

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Att arbeta med elever som använder alkohol och droger: Emotionellt lönearbete och brottsförebyggande arbete blandgymnasiepersonal i Sverige”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här