Working with the nature of science in physics class: turning 'ordinary' classroom situations into nature of science learning situations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Working with the nature of science in physics class: turning 'ordinary' classroom situations into nature of science learning situations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Fysik och astronomi