Workplace health resources based on sense of coherence theory

Petra Nilsson, Ingemar H. Andersson, Göran Ejlertsson, Margareta Troein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Workplace health resources based on sense of coherence theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap