Worldmaking: designing for audience participation, immersion and interaction in virtual and real spaces

Andreas Siess, Daniel Hepperle, Matthias Wölfel, Michael Johansson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Worldmaking: designing for audience participation, immersion and interaction in virtual and real spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap