"You plan, but you never know": participation among people with different levels of severity of Parkinson's disease

Björg Thordardottir, Maria H. Nilsson, Susanne Iwarsson, Maria Haak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"You plan, but you never know": participation among people with different levels of severity of Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap