Young today - adult tomorrow! studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    4 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Young today - adult tomorrow! studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap