"Youth" making us fit: on Europe as operator of political technologies

Ulf Olsson, Kenneth Petersson, John B. Krejsler

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  11 Citeringar (Scopus)
  4 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”"Youth" making us fit: on Europe as operator of political technologies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap