Zinc transporter 8 autoantibodies in patients with type 1 diabetes from a multiethnic population and their first degree relatives

Débora Batista Araujo, Hanna Skärstrand, Bianca Barone, Joana Rodrigues Dantas, Rosane Kupfer, Lenita Zajdenverg, Adolpho Milech, Fariba Vaziri-Sani, José Egídio Paulo de Oliveira, Melanie Rodacki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Zinc transporter 8 autoantibodies in patients with type 1 diabetes from a multiethnic population and their first degree relatives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap