Äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige

 • Lejla Nadarevic
 • Jelena Zembo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund- Äldre invandrare utgör en stor grupp av den svenska befolkningen. Idag finns det cirka 170 800 immigranter som är 65+ år gamla, men deras antal beräknas att öka framöver. Äldre relativt nyanlända invandrare har på grund av sin höga ålder svårare att ställa om till en ny kultur. Psykiska stressreaktioner och ohälsa hos dessa människor skapar behov av särskild vård och omsorg. Syfte- Syfte med litteraturstudien är att belysa äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige. Metod- Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Artiklarna granskades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat – Äldre invandrare upplever att de har svårt att kommunicera med vårdpersonalen och att de inte får tillräckligt med information om hur vården fungerar i Sverige. Detta leder vidare till missförstånd och missnöje med svenska läkare och sjuksköterskor fast att de uppfattas som mycket snälla, vänliga och hjälpsamma. Diskussion - Mötet mellan människor från olika kulturer ställer särskilda krav på kvalitet och kompetens inom olika vårdyrken på grund av att kulturskillnaderna är ganska stora. Det är viktigt att sjuksköterskor har stora kunskaper om hur personer från andra länder och kulturen bör bemötas.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '