Äldre patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtinfarkt
: Allmän litteraturöversikt

  • Rafah Thuqali
  • Anneli Åkesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hjärtinfarkt tillhör vanligaste dödsorsaken både globalt och i Sverige. Antalet insjuknade i hjärtinfarkt år 2021 cirka 23 000 personer i Sverige. Risken för hjärtinfarkt ökar med stigande ålder. De metabola riskfaktorerna för hjärtinfarkt är högt blodtryck, höga blodfetter, samt levnadsvanerelaterade faktorer som ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet och rökning. Syfte: Studien syftade till att beskriva äldre personers upplevelser efter att drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Tio forskningsartiklar inkluderades i den kvalitativa allmänna litteraturöversikten. Resultat: Beskriver äldre personers upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt och bygger på tio kvalitativa forskningsartiklar. Tre kategorier bildades; fysiska utmaningar, kommunikation och delaktighet samt psykiska utmaningar samt fem underkategorier. Diskussion: De mest framträdande fynden av upplevelser efter hjärtinfarkt var trötthet, rädsla, information och bemötande.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Janet Mattsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • äldre patienter
  • upplevelser
  • hjärtinfarkt

Citera det här

'