Är alla lärare svensklärare? En undersökning om olika ämneslärares förhållningssätt till gymnasieelevers språkutveckling med fokus på det muntliga

 • Hanna Brink
 • Hanna Widéen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår undersökning syftar till att klargöra hur gymnasielärare med olika ämneskombinationer förhåller sig till elevers språkutveckling. Undersökningen beaktar även kursplanernas formuleringar kring språk samt hur lärare i vår undersökning förhåller sig till detta i sin undervisning. Fokus ligger på elevers muntliga språkutveckling. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används för att uppnå vårt syfte. Kursplanerna behandlas initialt utifrån en kvalitativ närläsning för att sedan redovisas i dels en sammanfattning och dels i en kvantifierande tabell. För att undersöka lärares förhållningssätt till språkutveckling genomför vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet av vår undersökning pekar på att alla lärare bör ta ett större ansvar för elevers språkutveckling. För att detta ska bli verklighet krävs det att blivande lärare, oavsett ämnesinriktning, får utbildning inom området språkutveckling.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '