Är attityder till reklam kring skönhetsprodukter beroende av självkänsla?

 • Selma Redzep
 • Shida Alfaro

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersöknings syfte är att studera om attityden till reklamens två informationstyper skiljer sig åt. De två informationstyperna är individeffekterna och produktegenskaperna. Det var även intressant att se om attityder till reklam för skönhetsprodukter är beroende av självkänslan och om individers attityd till reklam beror på vilket gymnasieprogram de läser. I undersökningen deltog 60 försökspersoner som läser på gymnasiet. Av de 60 deltagarna läser 30 på det naturvetenskapliga programmet och resterande 30 på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen ekonomi. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som bestod av 25 påståenden. Dessa var indelade i en del som gällde attityder och en som gällde självkänsla.

  Resultatet visade att attityden till reklamens individeffekter var mindre positiv än attityden till reklamens produktegenskaper och att attityd till reklamens individeffekter korrelerade med självkänsla i en negativ riktning. Ju högre självkänsla individen har desto mer negativ attityd har den till individeffekterna. Vidare visades att det inte fanns någon skillnad i attityd till reklamens individeffekter mellan individer som gick på olika gymnasieprogram och ej heller mellan könen. Resultaten diskuteras i termer av reklamens informationstyper och självkänsla.

  Tilldelningsdatum2005-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '