Är det nationella provet stressframkallande? - en enkätstudie om hur elever i årskurs 5 känner inför det nationella provet i matematik

 • Carolin Ericsson
 • Johanna Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens skola är det allt vanligare att elever känner sig stressade, vilket bland annat beror på att de har många läxor och prov samt krav på sig att prestera. Syftet med studien är att undersöka om elever i årskurs 5 känner sig stressade inför det nationella provet i matematik och vad det i så fall beror på? Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning som besvarats av 183 elever. Resultatet av studien redovisas i diagram där det tydligt framgår skillnader, sett ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att en stor del av de tillfrågade eleverna känner i någon grad av stress inför provet, framförallt är det tydligt bland flickorna. De vanligaste symtomen eleverna i årskurs 5 upplever vid stress är irritation, huvudvärk och yrsel. Pojkarna anser i större utsträckning än flickorna att det är viktigt att prestera bra på provet och uppnå ett bättre resultat än sina kompisar. Pojkarna känner även större krav från sina föräldrar och lärare att åstadkomma ett bra resultat på det nationella provet i matematik.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '