Är du uppmärksam?
: Hur mörka designmönster kan användas för att påverkahandlingar med gott syfte

 • Sofia Uddfolk
 • Rebecca Eriksson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Corona pandemin fortsätter in i 2021 och den svenska kollektivtrafiken fortsätter att ta resenärer till sina destinationer. Den svenska strategin för hantering av pandemin har varit attl åta individerna själva ansvara för att hålla nere smittspridningen genom social distansering, och om möjligt jobba hemifrån med färre kollektiva resor (Ludvigsson 2020). Genom att individer själva ansvarar för att hålla smittan nere är det individen själv som ansvarar för sina val i kollektivtrafiken. Ett digitalt verktyg som Västtrafik kan användas som lösning för att nå ut till resenärer för att påverka deras resval och bidra till hantering av trängseln i Västra Götalandsregionen. När företag vill påverka sina användares handlingar subjektivt används ett strategiskt tillvägagångssätt som kallas för mörka designmönster. Det är ett sätt att manipulera en användares handlingar. Vi skribenter av den här studien är nyfikna på om mörka mönster går att implementeras för ett gott syfte och därmed påverka resenärers resvanor. Val av undersökningsmetoder till den här studien är en kvalitativ metod med 6 deltagare, 3 män och 3 kvinnor i åldrar 30 - 65 år och en litteraturgenomgång med verktyget HKR Summon. Studiens resultat visar att hantering av färg, form och kontrast uppfattas olika och kan bidra till olika användarupplevelser.

Tilldelningsdatum2021-sep.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)
 • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

 • mörka designmönster
 • gränssnitt
 • användarupplevelse
 • psykologiska principer
 • kognitiva mönster
 • kollektivtrafik

Citera det här

'