Är fotosyntesen viktig då elever beskriver ett ekosystem?

 • Anna Eriksson
 • Petra Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att utröna hur viktig fotosyntesen är när elever beskriver ett ekosystem. I dagens undervisning läggs det mycket tid på att eleverna ska lära sig fotosyntesbegreppet. Tidigare studier har visat att elever har svårt att förstå fotosyntesen, och vi vill med vår studie undersöka om det finns en koppling mellan förståelse av fotosyntesen och användningen av fotosyntesen i beskrivningen av ett ekosystem. Intervjuer med gymnasieelever genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället fick eleverna svara på frågor om fotosyntesen och respirationen, och vid det andra tillfället beskrev de ekologin i ett akvarie. På frågan om var fotosyntesen sker har flera av eleverna svarat att den sker i växter. På frågan om hur växten producerar ny biomassa och vad som krävs för att fotosyntesen ska ske, svarar eleverna att det krävs näring, vatten och solenergi. Respiration förklarar några elever med att löven förmultnar och blir till jord. Vid beskrivningen av akvariet har flera av eleverna ett kretsloppstänkande, men endast några få tar upp fotosyntesen som en del i ekosystemet. Det verkar vara så att även om eleverna har relativt god förståelse för fotosyntesen som sådan använder de inte begreppet när de ska beskriva ett ekosystem.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '