Är massage bara skönt - eller har den någon positiv inverkan på barn i förskoleåldern?

 • Annika Renud
 • Camilla Sällström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  ”Barn som masserar slår inte varandra”, denna klyscha har vi ett flertal gånger hört cirkulera inom förskola och skola men även ute i samhället, via media och allmänna debatter. Dessa ord inspirerade oss till att ta reda på om taktil massage kan ge några effekter på barn i förskoleåldern. I litteraturgenomgången redogörs från massagens historia till dagens aktuella forskning inom ämnet som sedan kopplas till förskolans styrdokument Lpfö98. Efter litteraturgenomgången ställs problempreciseringen om massagens effekter kan ha någon betydelse för barns sociala utveckling i förskoleåldern. Vårt arbete är en kvalitativ forskningsstudie där undersökningen är gjord på sex förskollärare, en arbetsterapeut på barnhabiliteringen och en kirofonetiker. Här ville vi ta reda på hur dessa personer som dagligen arbetar med massage på barn uppfattar verkningarna. I arbetets helhet försöker vi titta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En del av resultaten redovisas i temaform eftersom respondenternas svar liknade varandra, därefter redovisas två fristående intervjuer. Resultaten av vårt arbete genom bearbetning av litteratur, forskning och den undersökning vi gjort visar att användandet av massage på barn i förskoleåldern ger ett flertal positiva effekter. Dessa effekter medför att barnen kan på ett bättre sätt utvecklas i sociala sammanhang.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '