Är matematik bara att räkna?
: En studie om pedagogers förhållningssätt kring matematik i förskolan.

 • Amelie Salomonsson
 • Therese Persson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om hur pedagoger tänker kring utformandet av en god matematisk verksamhet i förskolan. I studien framhålls pedagogers förhållningssätt i arbetet med fokus på matematik. Syftet med studien är att synliggöra pedagogernas synsätt kring matematik i förskolans verksamhet samt hur de lyfter matematiken. Syftet är även att synliggöra hur en möjlig implementering kan se ut.

  Studiens empiri utgår från intervjuer med fem pedagoger. Dessa pedagoger har ett medvetet förhållningssätt kring matematik i förskolans verksamhet. Samtliga pedagoger har deltagit i olika former av matematiska projekt.

  Studiens resultat synliggör hur pedagoger tänker kring arbetet med matematik i förskolans verksamhet. I resultat framkommer att pedagogerna lägger stor vikt vid sitt eget förhållningssätt och agerande och dess påverkan på barns möte med matematik.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Holgersson (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematikdidaktik
  • förskola
  • matematik
  • synliggöra
  • förhållningssätt

  Citera det här

  '