Är revisionsskandaler en förtroendekris för revisorer?
: en studie om revisionsskandaler har en inverkan på förtroendet för revisionsbranschen samt undersökning av de väsentliga faktorerna för att behålla förtroendet för revisorer

 • Nivine Hassan
 • Zeinab Doulani

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att undersöka revisionsskandalers påverkan på förtroendet för revisionsbranschen är aktuellt med tanke på nuvarande debatter i svensk media. Förekommande revisionsskandaler inom revisionsbranschen har minskat förtroendet för revisorer, vilket har resulterat i att revisorers oberoende har blivit ifrågasatt samt diskuterats kontinuerligt. Tidigare forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan revisionsskandaler och förtroende.

  Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsskandaler påverkar förtroendet förrevisionsbranschen och således är en förtroendekris för revisorerna, både från revisorernas perspektiv men även från intressenternas perspektiv. För att uppnå syftet har litteratur och artiklar som behandlar revision, förtroende, skandaler använts. Tre olika hypoteser har utformats utifrån vad tidigare forskning anser är påverkande faktorer för förtroende. För att undersöka hypoteserna gjordes två enkätundersökningar, där den ena var riktad till revisorer och den andra riktad till intressenter.

  Studiens resultat påvisade att revisionsskandaler har en direkt negativ effekt på förtroende för revisionsbranschen. I studien förekom det även att revisorerna anser att lagar och regler som finns för att öka förtroendet för revisionsbranschen och säkerställa revisorns oberoende inte har uppfyllt sin funktion. Revisorerna anser att dessa lagar och regler är formella krav och bidrar således inte till någon nytta utan snarare försvårar arbetsprocessen för revisorerna. Undersökningen påvisade även att intressenterna har bristande kunskaper om vad revision är och vad revisorn har för roll och huvudsakliga arbetsuppgifter. Dessutom bidrar studien med att upplysa revisionsbranschen om att eliminering av egenintresse och ökade åtgärder vad gäller revisionsrisken kan minska revisionsskandaler och därmed öka förtroendet för revisionsbranschen.

  Tilldelningsdatum2020-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÖzgün Imre (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • oberoende
  • revisionsskandaler
  • förtroende

  Citera det här

  '