Är rika barn smartare än fattiga barn?
: En samhällsvetenskaplig intervjustudie om elevers socioekonomiska bakgrund kopplat till motivation i den senmoderna skolan

 • Joel Abraham

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka om det är yttre- eller inre motivation som motiverar eleverna till kunskap i det senmoderna samhället och om det finns samband mellan motivation och elevernas socioekonomiska bakgrund. För att undersöka detta har arbetet utgått från intervjuer med erfarna samhällslärare för att synliggöra om ett samband finns mellan motivation och socioekonomisk bakgrund. Tesen i detta arbetet är att elever som har en låg socioekonomisk bakgrund har en låg motivation till skolan, medan elever med en hög socioekonomisk bakgrund har högre motivation. Resultatet visar på att motivationen har en påverkan beroende på elevens socioekonomiska bakgrund. Därav finner sig eleverna i en reproduktion i det senmoderna samhället som styrs utav ändamålsenlig kunskap. Detta är frågor som arbetet kommer att utgå ifrån ● Hur kan graden av motivation kopplas till elevens socioekonomiska bakgrund enligt yrkesverksamma samhällskunskapslärare? ● Hur drivs eleverna till ändamålsenlig kunskap i det senmoderna samhället?
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • ändamålsenlig kunskap
 • senmodernt samhälle
 • reproduktion
 • habitus
 • fält
 • frigörande skola
 • motivation
 • socioekonomisk bakgrund
 • kapital
 • symbolisk våld

Citera det här

'