Äras den som äras bör?

 • Gerd Wärnefjord

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats är en litteraturstudie med en mindre intervjuundersökning. Syftet är att ta reda på om kompetensen tillvaratas i arbetslivet. I litteraturgenomgången har olika begrepp angående ämnet sökts. Ett individperspektiv har använts i analysen av ämnet. Vad som i första hand intresserat mig är att se om de organisationsförändringar som skett har medfört någon förändring angående tillvaratagandet av den individuella arbetstagarens kompetens. Jag kallar undersökningen ”Äras den som äras bör?”. Jag har kommit fram till att det inte skett någon förändring som är till det bättre för industriarbetarna. Problemen med individens kompetens i dagens arbetsliv relateras av intervjupersonerna till de omorganisationer som skett. Även en ökning av det sociala avståndet nämns. I stort sett tycks det som om individerna anser att ”det var bättre förr” med ”den gamla sortens” hierarkiska organisationer.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '