Ätstörningars påverkan på den orala hälsan

  • Louise Wall
  • Sandra Bryniak

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att undersöka påverkan av ätstörningar på den orala hälsan. Metoden för studien var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i databasen PubMed. Resultatet visade att ätstörningar kan ha en negativ påverkan på den orala hälsan både vad det gäller självupplevda symtom så som exempelvis blödande tandkött och muntorrhet. Vidare visade kliniska avvikelser på den orala hälsan vara exempelvis erosionsskador och slemhinneförändringar. Slutsatsen av denna litteraturstudie visade att ätstörningar har en negativ påverkan på den orala hälsan främst gällande erosionsskador, munslemhinneförändringar och salivproduktion.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSeida Erovic Ademovski (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • Anorexia nervosa
  • Bulimia nervosa
  • Oral hälsa
  • Ätstörningar

Citera det här

'