Återanvända avloppsvatten?
: Vattenbesparande åtgärder på Västra Strandens reningsverk, Halmstad kommun

 • Jessica Stewart

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  I april 2017 infördes bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner inför en hotande vattenbrist sommaren 2017. Syftet med det här arbetet är att undersöka möjligheterna att minska dricksvattenförbrukningen vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad kommun genom att återanvända avloppsvatten i reningsverkets processer. Vattenförbrukningen i olika processer har undersökts samt möjligheterna att använda återvunnet avloppsvatten i dessa. Kvaliteten på utgående avloppsvatten vid verket har undersökts samt vilken kvalitet som kan vara nödvändig i olika processer. Vid vissa processer i verket används redan återvunnet avloppsvatten för spolning och spädning. Resultatet av undersökningen visar att polymerberedningen är en stor vattenförbrukare på reningsverket. Det kan dock vara problematiskt att frångå användningen av dricksvatten här då polymerberedningen är känslig för suspenderad substans och eventuella kloridrester i vattnet. Andra möjliga användningsområden för återvunnet avloppsvatten på reningsverket är som spolvatten, i föravvattnaren och för att späda slam.

  Tilldelningsdatum2017-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareStefan Trobro (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)

  Nyckelord

  • avloppsrening
  • dricksvatten
  • polymer
  • slam
  • vattenbrist

  Citera det här

  '