Återvinning och hållbar utveckling i förskolan
: en intervjustudie om förskollärares medvetenhet kring återvinning och hållbar utveckling

 • Sofie Lindhe
 • Martina Olofsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Det syfte vi har med den här studien är att undersöka hur det ligger till med förskollärares medvetenhet kring återvinning och hållbar utveckling. Varför arbetar förskollärare med återvinning och hållbar utveckling eller varför gör de inte det? Studien är en kvalitativ undersökning där vi intervjuat 14 förskollärare på två olika orter i samma kommun i södra Sverige. Vi har tolkat förskollärarnas svar om sin medvetenhet kring återvinning och hållbar utveckling. Resultatet visar att förskollärare vet vad återvinning är. Alla arbetar inte aktivt med återvinning utan det är något som bara finns och görs. Hållbar utveckling är däremot ett begrepp som inte alla förskollärare känner till. De som vet vad det är kopplar det till den ekologiska delen av hållbar utveckling och motiverar till exempel med att vi ska vara rädda om jordens resurser.

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Granklint Enochson (Handledare), Kristina Johansson Tell (Handledare) & Lena Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap (40504)

  Nyckelord

  • återvinning
  • hållbar utveckling
  • förskollärare
  • natur
  • miljö
  • konsumtion
  • återanvändning
  • miljöundervisning
  • sopsortering

  Citera det här

  '