Återvinningscentralerna inom NSR AB
: Effektivitetsanalys och utvecklingsmöjligheter

  • Jessica Klingvall

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Återvinning är en viktig del av vår framtid då resurserna i världen inte är oändliga. I denna rapport tar författaren del av arbetet på återvinningscentralerna under ett års tid som miljöarbetare och undersöker hur arbetet kan bli mer effektivt. Vad är det som hindrar flödet på återvinningscentralerna och hur kan det lösas? Arbetsmiljön undersöks samt kundernas beteende när de ska slänga sitt avfall. Rapporten tar upp både stora och små hinder som identifieras och i samtal med personal och kunder, presenteras möjliga lösningar. Resultaten visar att det saknas en del i kommunikationen mellan kontoret och återvinningscentralerna för att det ska vara effektivt. Personalen är stressad och hinner inte skriva de avvikelser som borde skrivas vilket leder till att problem inte når fram till kontoret, inhyrd personal behöver en översyn och dumpningar på återvinningscentralerna måste hanteras på ett bättre sätt.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Falkenström (Handledare), Lisa Dessborn (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nyckelord

  • NSR
  • återvinningscentral
  • avfallshantering
  • återvinning
  • effektivitetsanalys

Citera det här

'