Återvunnet vatten
: använda renat avloppsvatten i processen

 • Emmelie Ek

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Fältstudien gjordes för att utreda om det var möjligt att använda renat, filtrerat avloppsvatten för polymerberedning och i längden även som övrigt processvatten på Ellinge reningsverk. Testerna utfördes i fullskala med både vatten från mellansedimenteringen och slutsedimenteringen. Genom omfattande provtagningar och analysering av resultaten visade det sig vara en fungerande metod utan negativ påverkan på polymerlösningen och slamavvattningen. Det krävs dock mer arbete och ytterligare reningssteg såsom desinficering för att implementera det renade avloppsvattnet på hela vattensystemet.  

Tilldelningsdatum2021-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Trobro (Handledare), Bengt-Göran Magnusson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

Högskolepoäng

 • 7,5 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)
 • Vattenbehandling (20803)

Nyckelord

 • slam
 • polymer
 • slamavvattning
 • brutet vatten
 • dricksvatten
 • återvunnet vatten
 • tekniskt vatten
 • avloppsvatten

Citera det här

'