Ödehus i landskapet
: En geografisk och historisk analys av övergivna bostäder i Näsums socken, Skåne

 • Emma Holmer

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Landskapets strukturer har formats av människan under lång tid. Dessa strukturer kan anta många olika former och representera olika tidsperioder. Ödehus är ett exempel på en sådan struktur i landskapet. De speglar landsbygdens historia och berättar om de människor som en gång levde där. Ödehus är ett komplext problem med en lång historia. Urbanisering, industrialisering och jordbruksmodernisering har lett till att många hus på landsbygden övergivits. Konsekvenserna är negativa både för samhälle och miljö men erbjuder också möjligheter. Renovering av ödehus visar sig vara klimatsmart och kan bevara kulturhistoriska värden. Studiens syfte är att belysa och analysera fenomenet med övergivna hus på landsbygden. Genom att fördjupa förståelsen för orsakerna bakom övergivande av hus över olika tidsperioder, kartlägga var ödehusen är belägna på landsbygden samt att ta reda på vilka typer av ödehusbyggnader som förekommer i undersökningsområdet. Metoden har bestått av datainsamling från register och kartor, en ödehusinventering, semistrukturerade intervjuer och en geografisk analys. 16 ödehus identifierades i Näsum socken. Dessa ödehus inkluderar 8 mangårdsbyggnader, 5 villor och 3 mindre jordbruk av typen torp. Studien visar att ödehusens ödeläggelse skett gradvis och beror på en kombination av faktorer. De är ofta belägna i anslutning till vägar, åkermark och skogsområden och representerar områdets historia med fokus på jordbruk. Gårdar och torp är de vanligaste typerna av ödehus. Restaurering och återanvändning kan ge nytt liv åt gamla byggnader, skapa nya bostäder och bidra till en mer levande landsbygd.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHenrik Svensson (Handledare) & Magnus Bohman (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Landskapsarkitektur (40108)

Nyckelord

 • Ödehus
 • Landsbygd
 • Urbanisering,
 • Kulturhistoria
 • Kulturarv
 • Samhällsutveckling
 • Landskapsvetenskap

Citera det här

'