Ökade penningtvättskrav: hjälper eller stjälper de?
: en kvalitativ studie om hur bankens relation till kunderna påverkats genom ökade penningtvättskrav

 • Axel Brogårdh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Penningtvätt är ett globalt problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet. Under det senaste året har ett antal storbanker uppmärksammats för sina brister i arbetet mot penningtvätt. Detta har medfört att ökade penningtvättskrav har tillkommit i syfte att hjälpa bankerna att inte bli utnyttjade för penningtvätt. Kraven kan potentiellt påverka bankens relation till kunderna. Idag saknas det kunskap om hur bankpersonal upplever att relationen gentemot kund påverkats sedan de ökade penningtvättskraven tillkom.

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur banken upplever att relationen till kunderna påverkats genom ökade penningtvättskrav. I studien redogörs för de olika lagar och regler som gäller angående penningtvätt. Dessutom har olika relationsteorier legat till grund för hur banken bör arbeta för att skapa en god kundrelation.

  För att besvara syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts. Urvalet resulterade i sex intervjuer med personer inom bankbranschen med olika arbetsbefattningar. Resultatet visar att bankpersonalen lägger vikt vid att förstå sina kunder och deras situation för att på så vis skapa en god relation. Relationen upplevs vara bättre om det finns en befintlig och djupare relation sedan tidigare. Relationen anses vara bättre med de kunder som vet vilka regler som banken måste följa. Sättet i hur bankpersonalen kommunicerar med sina kunder har delvis förändrats sedan penningtvättskraven kom. Idag delar bankpersonalen ut broschyrer och mallar som förklarar varför de måste ställa frågor. Slutsatsen är att genom att ha en god kundkännedom och kommunikation kan relationen till kunderna bibehållas trots de ökade penningtvättskraven.

  Tilldelningsdatum2020-nov.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • penningtvätt
  • lagar
  • bank
  • kundrelation
  • kundlojalitet
  • marknadsföringsmix

  Citera det här

  '