Överprövning av offentlig upphandling
: vilka faktorer påverkar?

 • Lotten Lasson
 • Joanna Ohlsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan faktorgrupperna kommunspecifika faktorer, kontraktsspecifika faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning av offentlig upphandling. Teoretisk ansats: Utifrån denna studies teoretiska referensram innefattande Public Choice-teorin, NPM och kontraktsteorin, har vi definierat tre olika faktorgrupper som är kopplade till offentlig upphandling och som är av betydelse för överprövning. Utifrån denna teoretiska referensram har hypoteser formulerats för att testa sambandet mellan faktorgrupperna och överprövning. Metod: Studien består av två delstudier som är utförda enligt en kvantitativ metod. I delstudie 1 genomfördes en datainsamling för 30 olika kommuner gällande kommunens helhetsperspektiv. Vid datainsamling för delstudie 2 samlades data in för 79 specifika upphandlingar, fördelade på sex kommuner. Slutsatser: Studien påvisar att kommunstorlek, antal anställda per upphandlingsenhet och antal anbud vid den specifika upphandlingen, är positivt associerade till överprövning av offentlig upphandling.

  Teoretisk ansats: Utifrån denna studies teoretiska referensram innefattande Public Choice-teorin, NPM och kontraktsteorin, har vi definierat tre olika faktorgrupper som är kopplade till offentlig upphandling och som är av betydelse för överprövning. Utifrån denna teoretiska referensram har hypoteser formulerats för att testa sambandet mellan faktorgrupperna och överprövning.

  Metod: Studien består av två delstudier som är utförda enligt en kvantitativ metod. I delstudie 1 genomfördes en datainsamling för 30 olika kommuner gällande kommunens helhetsperspektiv. Vid datainsamling för delstudie 2 samlades data in för 79 specifika upphandlingar, fördelade på sex kommuner.

  Slutsatser: Studien påvisar att kommunstorlek, antal anställda per upphandlingsenhet och antal anbud vid den specifika upphandlingen, är positivt associerade till överprövning av offentlig upphandling.

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Anna Thomasson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • offentlig upphandling
  • överprövning
  • kommuner
  • offentlig sektor
  • lou

  Citera det här

  '