Övervakning
: av servermiljöer

 • Joakim Knutsson
 • Gustav Malm

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Övervakning används för att granska IT-infrastrukturen, för att hitta och varna på de fel som kan uppstå i systemen. Allt för att minimera den ständiga risken att det kan sluta fungera. Dagens verksamheter blir allt mer beroende av sin IT och många företag står helt stilla idag om deras IT-system inte fungerar, detta kan leda till stora kostnader och förlorad intäkt.

  Utredningsdelen innehåller fyra stora delar. Delarna innefattar vad övervakning är, varför övervakning används, vad som övervakas och hur övervakningen går till.

  För att samla mer information samt att bekräfta utredandeavsnittet ställdes ett antal frågor till Idenet AB, Högskolan Kristianstad, LanGate System AB och QSi Sweden AB i form av intervjuer. Intervjuerna ligger till grund för genomförandedelen av arbetet. Genomförandeavsnittet sammanställer informationen från varje intervju. I ett avslutande avsnitt jämförs informationen samt bra, respektive dåliga resultat och tips från intervjuerna samlas i en kortare punktform.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • övervakning
  • monitoring
  • serverteknik

  Citera det här

  '