11-åringars uppfattningar år 2010 om vad och vem som påverkar dem i frågor om vad som är kvinnligt respektive manligt
: En fråga om genus

 • Elin Göstasson
 • Anna Dellios

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studiens syfte har varit att ta reda på vad elever anser påverkar, samt om deras synsätt påverkas i frågan om vad som är kvinnligt respektive manligt. Syftet har även varit att titta på skillnaden mellan tjejer och killar gällande vad de anser påverkar dem. Barn i åldrarna 6-11 år påverkas lätt av sin omgivning och att ta reda på om de själva anser att de påverkas utifrån media, föräldrar, skola och kamrater har varit av intresse. Undersökningen har varit av både kvantitativ och kvalitativ art, då en enkät med egna åsikter samt förvalda alternativ har varit i fokus. Resultatet av undersökningen visar att det är svårt för 11-åringar att urskilja vem och vad det är som påverkat dem, samt att det skiljer sig mellan tjejer och killar i vem de anser som påverkat dem. Kamraterna är de som påverkat tjejerna mest i frågan vem och mamma är den som påverkar killarna. Likheten mellan killar och tjejer är att de anser i frågan vad som påverkat att det är TV som påverkat dem mest i deras synsätt om vad som är kvinnligt respektive manligt.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMargreth Johansson (Handledare) & Anna Flyman Mattson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • genus
  • jämställdhet
  • kultur
  • kvinnligt
  • kön
  • manligt
  • samhälle

  Citera det här

  '