15-åringars förståelse av villkor för liv i akvatiska miljöer

 • Andreas Malmström
 • Andreas Mårtensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilken förståelse 15-åringar har av ekologiska processer samt hur deras föreställningar uttrycks vad gäller akvatiska system. Metoden som användes var reviderad klinisk intervju som är en kvalitativ intervjumetod. Elevernas förståelse i denna studie avseende de ekologiska processer som är centrala för alla ekosystem är bristfällig och fragmentarisk. Eleverna saknar naturvetenskapliga referenspunkter att relatera fenomenen till. När eleverna redogjorde för vilka villkor som finns för liv i akvatiska miljöer applicerade de den kunskap som de har kring fenomenen i terrestra miljöer. Språket de talar är inte av naturvetenskaplig karaktär vilket kan innebära hinder i utbildningen av dem inom de naturvetenskapliga ämnena. När eleverna applicerar sina kunskaper om de ekologiska processerna på det akvatiska systemet innebär inte det faktum att processerna sker under vatten några ytterligare hinder. Deras förståelse av processerna är inte så djup att konflikter i förståelsen uppstår till följd av att processerna diskuteras med ett akvatiskt system som utgångspunkt. De gånger som elevernas föreställningar utmanas justerar de sina naturvetenskapliga förklaringar till modeller som bättre passar deras bristfälliga förståelse.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '