18-åringars förståelse kring villkor för växande och nedbrytning i naturen

 • Fredrik Carlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Människan tvingas idag ta ställning inför viktiga miljöfrågor mycket p.g.a. vår användning av fossila bränsle. Detta ställer krav på kunskapsmässiga verktyg för att tackla problematiken. Det är därför intressant att studera elevers förståelse kring ekologiska processer. Arbetet syftar till att undersöka 18-åringars förståelse om villkor för växande och nedbrytning i naturen samt hur elever använder sig av ett integrerat kretsloppstänkande där ekologiska processer beaktas och relateras till varandra. Reviderade kliniska intervjuer användes för att kvalitativt inhämta ett intervjuunderlag från tio gymnasieelever vid ett naturbruksgymnasium. Eleverna kan resonera relativt vetenskapligt kring fotosyntesens formel men har svårt att applicera kunskapen för ett utvecklat kretsloppstänkande. En kretsloppsmodell grundat i hur näringsämnen cirkulerar används för att beskriva andra ämnens kretslopp. Vid nedbrytning har eleverna svårigheter att se hur kol avgår som koldioxid då mikroorganismer förbränner organiskt material genom respiration varpå koldioxid och vatten bildas. Mikroorganismernas roll som cellandande varelser beaktas ej av eleverna. Slutligen kopplar inte eleverna samman villkor för växande med nedbrytning utan behandlar processerna som separata fenomen. Genom att belysa dessa kritiska aspekter i en undervisningssituation kan lärare hjälpa elever att tillgodogöra sig kunskapsmässiga verktyg för utvecklat kritiskt tänkande och ställningstagande i det vardagliga livet.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '