2000-talets metod att möta alla elever? Estetiska läroprocesser med fokus på bild och drama

 • Berith Johnson
 • Aili Rasmusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vad är det som är viktigt med bild och drama? I denna undersökning ges det svar på bild- och dramas olika funktioner, och vad det innebär att använda dessa ämnen i undervisningen. Lärare med olika erfarenheter av bild och drama har jämförts, och deras motiveringar till dessa ämnens betydelse har belysts. Tyngdpunkten i uppsatsen är att lyfta fram bilden och dramats funktion för elevens lärande i olika situationer. En kvalitativ metod har således använts till undersökningen av den erfarna lärarens arbetssätt. Beskrivning av bild och drama har gjorts genom att utgå från estetiska läroprocesser, en pedagogisk metod som blir allt vanligare på skolor. En förklaring till varför läraren ska använda sig av estetiska läro-processer i sin helhet har därför också studerats. Huvudresultatet av undersökningen med den erfarna läraren är att bild och drama framförallt är ett kommunikationsmedel. För att förstå vad en bild kan förmedla är det viktigt att analysera bildens yttre och inre innehåll. Analys var något som den ”oerfarna” läraren saknade i sin undervisning. Drama är grunden för att stärka individens självkänsla och trygghet. Med drama som ett pedagogiskt verktyg kan läraren använda det i situationer där ett ämne ska förstärkas, lösa konflikter, belysa etik och moral samt stärka gruppen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '