360-video och platsbaserad immersion
: En utforskning av digitala upplevelser vid historiska platser i Rättvik

 • Alexander Axelsson
 • Johan Henriks

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie fokuserar på design av immersiva upplevelser på historiska platser i Rättvik och hur 360-video kan användas för att engagera besökare på dessa platser. Den ökande användningen av teknologi inom turism och museer har gjort det alltmer relevant att utforska nya sätt att förbättra besökarens upplevelser av dessa platser. Museer och historiska platser har tidigare förlitat sig på mer konventionella metoder som guidade turer, informationsskyltar eller annat tryckt material. Men tack vare tekniska framsteg inom utvidgad verklighet (XR) växer det fram nya metoder för att berika besökares upplevelser. För att kunna möta det växande behovet av digitalisering har denna studie haft som syfte att utforska nya metoder för att skapa immersiva upplevelser vid historiska platser genom att använda platsbaserad 360-video. För att kunna designa en engagerande upplevelse på historiska platser har studien undersökt tidigare forskning inom området och, efter olika designexperiment, kommit fram till att designriktlinjer för virtuell verklighet (VR) kan även tillämpas på handhållen 360-video. Med hjälp av dessa designriktlinjer och inhämtad empiri från experimenten skapades en prototyp som testades och utvärderades av användare. Resultatet från användartesten visade att användare ställde sig positivt till denna typ av upplevelse och att platsbaserad 360-video kan användas för att skapa en känsla av immersion och engagemang hos användare på historiska platser.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMichael Johansson (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • utvidgad verklighet
 • platsbaserade medier
 • historiska platser
 • engagemang
 • immersion
 • användarupplevelse
 • 360-video
 • förstärkt verklighet

Citera det här

'