40 år av välbefinnande inom revisionsbranschen
: Balans i livet, Livstillfredsställelse & Arbetstillfredsställelse

 • Amanda Nero
 • Sara Rejnefelt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskare hävdar att arbetslivet genomgår en modernisering och en individualisering. Moderniseringen består av en större flexibilitet i arbetslivet vilket har ökat pressen för den enskilda individen. Flexibiliteten och individualiseringen öppnar för att välbefinnande har under de senaste åren blivit allt mer diskuterat i samhället. Välbefinnande kan delas upp i tre kategorier; livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och balans i livet. Kategorierna användes i uppsatsen för att karaktärisera välbefinnandet inom revisionsbranschen. Syftet med uppsatsen blir således är att karaktärisera hur välbefinnande har framställts i revisionstidningen Balans under de senaste 40 åren.

  För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ studie gjorts i form av en diskursanalys i revisionsbranschen tidning Balans. Vi har studerat tidskriften 40 år tillbaka, från 1975-2015. Orsaken till valet av diskursanalys är att detta möjliggör att identifiera olika fenomen och dess relationer till andra aspekter.

  Resultatet av studien visade på att de förekommer en diskussion gällande välbefinnande inom revisionsbranschen dock i en mindre utsträckning. Diskursen visade att det finns flertalet korrelerande faktorer gällande välbefinnande inom revisionsbranschen. Vi hittade fem nyckelfaktorer; tid, stress, arbetsmiljö, karriär och genus. Resultatet visar även på att diskussionen gällande välbefinnande blivit mer frekvent det under de senaste åren.

  Slutsatserna som har härletts till studien är att relation mellan de tre kategorierna påverkar individernas välbefinnande. Upplever en individ tillfredsställelse på arbetsplatsen spiller detta över på privatlivet, att ha en balans i livet blir således centralt. Studien bidrar med en karaktärisering av välbefinnande och hur revisionsbranschen förhåller sig till begreppet. 

  Tilldelningsdatum2016-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • välbefinnande
  • balans
  • livstillfredsställelse
  • arbetstillfredsställelse
  • redovisning
  • revision

  Citera det här

  '