8 Minuter
: En kritisk diskursanalys om orsakerna till incels-fenomenet

  • Sara Terneby

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring orsakerna om fenomenet incels. Materialet har hämtats från två olika forum där det ena, incels.is, är för personer som utger sig för att vara incel medan det andra materialet är från personer som skrivit om incels. Uppsatsen utgår ifrån en kritisk diskursanalys där två nivåer av Faircloughs tredimensionella analysmetod används som metod. Som teoretiska ramverk har Goffmans teori om stigma och Connells teori om maskuliniteter använts. Utifrån metod och teori framträder ett resultat som skildrar en skillnad på den konstruerade verkligheten, på sidorna där incels.is skapar ett hat mot kvinnor som reproduceras vidare till nästa inläggsskrivare utan att visa objektiva fakta. Dessutom skapar man stigman på nya medlemmar och paradoxalt nog vill man ha en sexuell relation med en kvinna samtidigt som man själv hatar de som haft en relation och anser att personerna som haft en sexuell relation inte är en av dem och inte välkomna in på sidan. På det andra forumet där man inte utger sig själv för att vara en incel sker en debatt kring orsakerna, där utanförskap på grund av olika personliga problem ses som den stora producenten till incels. Det framkommer en konstruktion av, ”vi och dem”, där vi är alla utom incels. I detta forum ses ibland ett förlöjligande av incels där man anser att det är väl bara att ta sig ut från skärmen och hitta någon. Studien bekräftar stora delar av tidigare forskning kring incels och är upplysande kring hur andra ser utanförskapet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Ringström (Handledare) & Sari Pekkola (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

  • Sociologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

Nyckelord

  • Incels
  • Maskulinitet
  • Stigma
  • Kritisk diskursanalys
  • Internetforum

Citera det här

'