93 svenska nattmåltider

 • Maria Persson
 • Erica Lindblom

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ungefär 30 procent av Sveriges befolkning jobbar på udda arbetstider. Deltagare var 93 personer som arbetar skift eller enbart natt på två arbetsplatser (vård & omsorg och industri) i Svedala kommun i Skåne. Datainsamlingen skedde i form av en enkät och fotografering av natthuvudmål. Vårt syfte var att ta reda på och fotografera vad nattarbetande äter under natten som sitt huvudmål när de jobbar, om de får kostråd samt om de skulle vara intresserade av att ta del av sådan information. I resultatet redovisas de olika beskrivningskategorierna som vi analyserade måltiderna efter i form av en tabell. Resultatet av enkäterna behandlas under material och metod i syfte att beskriva de olika arbetsplatserna och personalen. Med undantag för tre frågor som vi behandlar under resultat delen och som tar upp kunskapen gällande nattmåltider. Vi fick fram att det var relativt få som fick kostråd på arbetsplatsen men att de flesta ville få ta del av sådan information. Av de 93 tillfrågade äter 50 stycken frukost efter avslutat arbetspass. Vi vill även att arbetet ska leda till vidare utveckling, ökad kunskap och intresse om nattmåltider.

  Slutsatsen är att det finns behov av att utveckla måltider för personer med udda arbetstider och det finns behov av att tillmötesgå ett uttalat intresse för mer kunskap om mat på jobbet nattetid.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '