A Comparison between the Text-based Approach and the Dictionary-based Approach of Vocabulary Learning in a Chinese University

 • Tingting Qian

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-15
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '