A comparison of nutrient reduction between activated carbon and cocout fibre in wastewater treatment

 • Amanda Bruze

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2017-sep.-21
  OriginalspråkEngelska
  HandledareStina-Mina Ehn Börjesson (Handledare), Betty Collin (Handledare), Thao Tran Minh (Handledare) & Ingemar Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biologprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Mikrobiologi (10606)

  Citera det här

  '