A customer perspective on engagements with firms
: An explorative study of customer engagement behavior

  • Jacob Andersson
  • Emil Carlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-24
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare) & Lisa Källström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'