A greener industry or just green marketing?
: an exploratory study about how consumers experience green marketing in the fast fashion industry

  • Emma Källström
  • Julia Brandin

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-01
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'