A Journey of Racial Neutrality
: the symbolic meaning of the Mississippi in The Adventures of Huckleberry Finn

 • HENG ZHANG

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2010-feb.-11
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '