A natural language processing solution to probable Alzheimer’s disease detection in conversation transcripts

  • Federica Comuni

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-aug.-30
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Dawit Mengistu (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'