A performance comparison between graph databases
: Degree project about the comparisonbetween Neo4j, GraphDB and OrientDB on different operations

  • Robert Alm
  • Lavdim Imeri

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-30
OriginalspråkEngelska
HandledareNazila Hasanzade (Handledare) & Dawit Mengistu (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'