A sensor orientation and signal preprocessing study of a personal fall detection algorithm

  • Viktor Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-nov.-20
OriginalspråkEngelska
HandledareNiklas Gador (Handledare) & Fredrik Frisk (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'