A Study of Learning Styles, Teaching Styles and Vocabulary Teaching Strategies in Chinese Primary School
: How Do They Differ and How Can They Be Integrated?

 • Jie Fu

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2009-aug.-18
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '