A Study of The Journey Metaphor in Economic Report Headlines

 • Jinhong Bai

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Anna Ekström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '